Symptomatická liečba bolesti a zápalu
Pôsobí pri akútnych aj chronických ochoreniach pohybového aparátu
Analgetikum pri bolestivých stavoch (vrátane bolestí krížov alebo zubov a primárnej dysmenorey)
SPC

Aceclofenac

ZBORNÍK KAZUISTÍK II.

OSTEOCHONDRÓZA L4/5, GONARTRÓZA II. ŠTÁDIA

II. Neurologick. klinika LFUK a UNB Kram.re

Pacient (pohlavie, vek):

Muž, 55 rokov

Anamnézy:

OA: arterialna hypertenzia

Terajšie ochorenie:

Bolesť v kr.žovej oblasti, bolesti kolien (prevažne ľav.ho), bolesť kostrče

Vykonané vyšetrenia a výsledky:

MR LS oblasť – pokročilá osteochondróza L4/5 oblasti s úzkou štrbinou, spondylóza s osteofytmi zasahujúcimi aj dorzoforaminálne, s bulgingom disku a fazetovou spondyloartrózou, ďalej mnohočetné degeneratívné zmeny LS chrbtice MR ľavé koleno – gonartróza II. st. l. sin., chondropatia s osteoartritídou, degeneratívne zmeny meniskov MR S oblasť – kostný a priľahlý mäkko-tkanivovový edém na úrovni I. a II. kostrčového stavca, bez lomnej línie

Diagnóza/ suspektná diagnóza:

Osteochondrosis L4/5 , Gonartrosis II. st. l. sin

Terapia:

Artroskopia, rehabilitácia, Alfamil tbl. 100 mg 1-0-1

Súčasný stav/ záver:

Pacientovi sme ponúkli na komplexnú liečbu bolesti analgetikum a antifl ogistikum aceklofenak, konkrétne Afl amil, ktorý má aj protireumatický účinok.

Komentár lékara:

U pacienta v priebehu nasledujúcich dní došlo k výraznému zlepšeniu, bolesti ustúpili a tým sa mu signifi kantne zlepšila kvalita života. Vďaka tomu môže pokračovať v rehabilitácii, ktorá je kľúčová v jeho rekonvalescencií.

PLANTÁRNA FASCIITÍDA

Ortopedická ambulancia, Bardejov

Pacient (pohlavie, vek):

Žena, 55 rokov, J. K.

Anamnézy:

OA: bez prekonaných operácií a úrazov, dlhodobo sa nelieči na žiadne ochorenia, v minulosti liečená na neurológii pre VAS lumbálny s vyžarovaním bolestí do pravej dolnej končatiny, mala realizované MR vyšetrenie driekovej chrbtice s nálezom bulgingu disku L4/5 s kompresiou koreňa L5 l. dx. a mediálnej protrúzie disku L5/S1 s anulárnou fi súrou na dorzálnom okraji disku a s kompresiou koreňa S1 bilat. 2.st.

Terajšie ochorenie:

Prvovyšetrenie na ortopedickej ambulancii, odoslaná praktickým lekárom pre cca 4 mesiace trvajúce bolesti ľavej päty, zaťažuje – dlhá chôdza každý deň, bolesti pociťuje pri dlhšej záťaži a najvýraznejšie ráno po postavení, alebo po dlhšom sedení, doteraz podobné ťažkosti nemala, úraz neguje, analgetiká neužívala

Vykonané vyšetrenia a výsledky:

Obj.: chôdza so šetrením ľavej DK, nález na ľavej päte: bez opuchu, bez erytému, osový úder na kalkaneus posit, palpačne výrazná bolestivosť päty distálne, oblasť Achillovej šľachy bpn, USG – obe päty: entezofyty na kalkaneu bilat. distálne aj dorzálne, vľavo zhrubnutie plantárnej fascie so znížením echogenity, Achillova šľacha bilat. bez zn. tendinopatie. RTG – boč. snímka ľavej päty: drobné entezofyty na kalkaneu distálne aj dorzálne veľkosti do 1,5 mm, ostatný nález na zobrazenom skelete v norme

Diagnóza/ suspektná diagnóza:

Fasciitis plantaris l. sin, Calcar calcanei distalis et dorsalis pedis l. utrq.

Terapia:

Aflamil 100mg tbl 1-0-1, režimové opatrenia – vyhýbať sa nadmernej statickej záťaži, chôdzi naboso, podpätenky do obuvi, fyzikálna liečba – Hil terapia

Súčasný stav/ záver:

Po 7-ich dňoch užívania Aflamilu pacientka pociťuje čiastočnú úľavu od bolesti, ale pretrvávajú ešte pozáťažové bolesti, preto odporúčané pokračovať v liečbe Aflamilom ďalších 7 dní popri prebiehajúcej fyzikálnej liečbe. Pri kontrole týždeň po ukončení liečby pacientka udáva úplný ústup ťažkostí. Pri objektívnom vyšetrení päta palpačne len mierne citlivá.

Komentár lékara:

Pacientka liečbu Aflamilom dobre tolerovala. Vzhľadom na ústup ťažkostí po nasadenej analgetickej a fyzikálnej liečbe nebolo u pacientky nutné pristúpiť k lokálnej aplikácii kortikoidov. Pacientka je bez obmedzenia v bežných denných aktivitách. Aj naďalej používa podpätenky do obuvi.

Výsledok liečby aceklofenakom:

Liečba Aflamilom 100mg pri dávkovaní 2x denne viedla u pacientky po 14-ich dňoch k úplnému ústupu bolesti päty. Afl amil bol počas liečby pacientkou dobre tolerovaný, nevyskytli sa u nej počas užívania gastrointestinálne ani iné nežiadúce účinky.

NEUROLOGICKÝ PACIENT S CHRON. GASTRITÍDOU

Neurologická ambulancia, Agel Clinic, Bratislava

Pacient (pohlavie, vek):

Muž, 54 rokov, L. G.

Anamnézy:

OA: St. p. fract. zápästia vľavo, art. hypertenzia, syndróm karpálneho kanala bilat., chron. gastritíta a intolerancia nesteroidných antireumatík LA: analgetiká – Ataralgin, Novalgin p.p. ale len s minimálnym efektom.

Terajšie ochorenie:

Pacient je v liečení neurológa pre vertebrogénne ťažkosti C chrbtice a C-Th oblasti od r. 2013, hlavne pre ťažkosti v oblasti medzi lopatkami s propagáciou do ľavej HK prevažne do IV a V prsta. Má neustále pocit slabosti v rukách, udáva pnutie, pálenie, v noci pre bolesti nespával. Obmedzenie v práci kvôli bolestiam. Bolesť je úporná, v škále bolesti 8-10/10, lokalizovaná hlavne v obl. úponu ľavej lopatky. Pacient 2x hospitalizovaný na Neurologickej klinike Ružinov (r. 2017 a 2018), kde boli doplnené MR chrbtice. V našej ambulancii pacient riešený od 7/2020. Subj. stav nezlepšený, bolesti pretrvávajú, lieky mu nepomáhajú, pri pokuse užiť bežné antireumatiká s účinnou látkou ibuprofen, diclofenac, paracetamol má ťažkosti zo strany žalúdka (gastroenterológom lieky neodporúčané). Bolesti má aj v noci, pociťuje obmedzenie v pracovných činnostiach.

Vykonané vyšetrenia a výsledky:

5/2017 MR C chrbtice – protrúzia disku C4/5 s tlakom na korene C5, protrúzia disku C5/6, C6/7 s iritáciou C6 vľavo. MR Th chrbtice – protrúzia disku Th6/7 s kontaktom na s kontaktom na koreň Th6 a paramed. protrúzia disku Th8/9 s kontaktom na miechu.

4/2018 kontrolné MR C-Th chrbtice – nález bez progresie. Ambulantne doplnené nové vyšetrenie MR C chrbtice, kde nález diskogénnych zmien je stacionárny, ale jednoznačne ide o multietážové postihnutie v priestoroch C4 až C7 so sekundárnym relat. zúžením kanála, bez kompresie miechy a bez C-myelopatie. Popisovaná je aj extrúzia diskov Th 6/7 a Th8/9 l. sin. s útlakom durálneho vaku a deformáciou Th miechy. Konzultovaný, spondylochirurg doporučuje konzervatívny postup liečby. Objektívne neurologicky radikulárny syndróm C6,7 vľavo, oslabený stisk ruky vľavo, nižší tricipitálny refl ex vľavo, hypestéza v dermatome C6,7 vľavo.

Diagnóza/ suspektná diagnóza:

Radikulárny syndróm C6,7 l. sin. so senzitívnym aj ľahkým motorickým defi citom. Protrúzia disku C4/5 s tlakom na korene C5, protrúzia disku C5/6, C6/7 s iritáciou C6 vľavo, protrúzia disku Th6/7 s kontaktom na koreň Th6 a paramed. protrúzia disku Th8/9 s kontaktom na miechu, syndróm karpálneho kanála bilat. ľahkého st.

Terapia:

Vzhľadom na výrazný nález a ťažkosti pacienta v liečbe vyskúšaná liečba neuropatickej bolesti – gabapentin, pregabalin – pre nežiadúce účinky lieky vysadené. Vyskúšané aj lokálne podanie kortikoidu, podávanie infúzií analgeticko-myorelaxačných aj s podaním metylprednisolonu do dávky 1500 mg v priebehu týždňa len s krátkodobým efektom. Absolvoval opakovane kompletnú rehabilitačnú liečbu ambulantne aj počas pobytu na kúpeľnej liečbe, alternatívne spôsoby liečby (akupuntkúra atď.). V priebehu roka pacient dostával tiež lokálne kapsaicínové náplaste qutenza, tiež bez významnejšieho efektu. Po pridružení nespavosti nasadený Trazodom, po ktorom dosiahnuté aspoň zmiernenie ťažkostí pacienta počas noci. Od 9/2021 nasadený aceclofenac, kvôli gastritíde doporučený len 1x denne. Pacient však nemal žiadne ťažkosti zo strany GIT, preto sme navýšili dávku na 2x denne.

Súčasný stav/ záver:

Promptne dochádza k výraznému zlepšeniu stavu pacienta a aj k zlepšeniu nálady pacienta. Bolesti sa zmiernili z 8-10/10 na 2-3/10. Pacient sa začal dokonca venovať aj svojej záľube – rybárčeniu. Na kontroly chodí len občas a to len kvôli predpisu liekov.

VERTEBROGÉNNY ALGICKÝ SYNDRÓM C CHRBTICE

Neurologická ambulancia MED-neuro, s.r.o., Nové Zámky

Pacient (pohlavie, vek):

Žena, 50 rokov, M. R.

Anamnézy:

RA: matka v liečbe pre arteriálnu hypertenziu, otec liečený na DM a PAD

OA: mierna hypercholersterolemia

LA: Atorvastatin, voľne dostupná analgetiká

Terajšie ochorenie:

Asi mesiac pociťuje bolesti krčnej chrbtice s vyžarovaním do PHK, tŕpnutie pravej ruky, užívala meloxikam, stav sa nezlepšil. Podobný stav mala pred 2 rokmi, bolesti boli lokalizované len v krčnej chrbtici, vtedy užívala Ibalgin tbl., po niekoľkých dňoch bolesti ustúpili.

Vykonané vyšetrenia a výsledky:

RTG C chrbtice z 2 proj.: os symetrická, blokové postavenie, incip. spondylotické zmeny, osteoartróza predného atlantoaxiálneho skĺbenia

Klinicky: Pri vedomí, orientovaná, Hlava: očné štrbiny súmerné, zrenice izokorické, fotoreakcia výb., inerv. n. VII v norme, Krk: šija neoponuje, HK: šor výb., Mingazini bilat. negat. Hoff man bilat. negat. DK: šor. výb., Mingazini bilat. negat, Babinski bilat. negat., postoj, chôdza v norme, C chrbtica. PV svalstvo spatické, viac l.dx., viaznu rotácie a inklinácie C chrbtice, spazmus trapézov viac l. dx., Th chrbtica: PV svalstvo spastické, palp. citlivosť v hornom úseku, Lasegue bilat. negat., Thomayer 20 cm, fe palca negat.

Diagnóza/ suspektná diagnóza:

Cervikobrachialný syndr.m l. dx.

Terapia:

Aflamil 1-0-1 sáčok do vody, Dorsifl ex 1-0-1 tbl., Milgamma N 1-0-1 tbl.

Súčasný stav/ záver:

Pacientka prišla na kontrolu o 14 dní, udávala zlepšenie stavu o 80%, tŕpnutie pravej ruky ustúpilo. Pretrvávali len mierne bolesti C chrbtice, hlavne pri fyzickej záťaži. Následne pacientka odoslaná na rehabilitáciu, po ktorej došlo k úplnej úprave stavu.

Komentár lékara:

Pacientka liečbu hodnotila veľmi pozitívne, počas liečby sa u nej neprejavili žiadne nežiadúce účinky. Liečbu dobre tolerovala aj zo strany gastrointestinálneho traktu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Odborné články

Na stiahnutie

Pre pacienty